AN ENGLISH, LIMITED VERSION:
http://genealogyvanbeurden.blogspot.com/
20120606

20120606

Opgesteld door Ad van Beurden en bewerkt / aangevuld door Marijn Verstijnen

XI, 1 JAN, alias CRIJSMAN, geboren omstreeks 1550, zoon van JAN (X, 1) en Helena Crillaerts.
Zijn eerste huwelijk is met MAGDALENA CRILLAERTS, dochter van Willem, en zijn tweede huwelijk is met DOROTHEA DE ROY, dochter van Herman Jan. Dorothea hertrouwt met Willem Jan Hermans van Heijst.
Jan Jan Hermans van Beurden, genoemd Crijsman, word vermeld in acten tussen 1563 en 1673 (Tilburgse schepenacten R308, f.97; R310, f.63; R317, f.63; R318, f.27; R319, f.13; R340, f.24; R342, f.29; R343, f.57; R345, f.13; R347, f.13; R348, f.57 en f.268 en f.273; R349, f.208). In een proces van 1617 (Tilburgse civiele processen nr.1927*) is sprake van Thorije (?andere naam voor Dorothea), weduwe van Jan Jan Hermans van Beurden, met haar man Willem van Heijst en ook betreft het Engel Jan Jan Hermans van Beurden en haar man; het proces handelt over betaling van schuld.
Uit het huwelijk worden geboren:
1. JAN, volgt XII, 1
2. ENGEL, circa 1575, huwt te Tilburg op 22-1-1609 (Tilburg RK trouwen 1600-1615) met LENAERT ARIAEN LENARTSSEN DE RAYMAKER.
Jan Jan Crijsmans wordt te Tilburg begraven op 27-5-1612 (Tilburg RK begraven 1603-1615, scan 141).


* 1927. Leonard Adriaen Leonartss. en zijn vrouw Engele Jan Jan Hermans van Buerden contra Thorije, weduwe van Jan Jan Hermans van Buerden en haar man Willem Jan Hermans van Heijst, betreft betaling van een schuld, 1617.

XI, 2 PETER, alias HOREVOIRTS, geboren rond 1575, zoon van JAN (X,4) en Jenneken Peters.
Hij huwt omstreeks 1600 met JUDITH VAN BEURDEN, dochter van Niclaes Anthonis (IX,13) en Maria Elens Mutsaerts.
Peter Jan Lambrechts van Beurden, alias Horevoirts, wordt met zijn vrouw en een of meer van de kinderen genoemd in acten tussen 1640 en 1646 (Tilburgse schepenacten R358, f.25 en f.44; R360, f.271 en f.276 en f.278 en f.321 en f.330).
Uit het huwelijk worden geboren (1595 – 1612) en meerdere kinderen dragen de achternaam Horevoirts:
1. ANNA, circa 1610, gaat in ondertrouw te Tilburg op 25-11-1631 (Tilburg RK trouwen 1621-1633 scan 172) met JAN BEYCKENS, zoon van Adriaen Gerit.
Hun kinderen zijn: Alegonda, Adam, Adriana, Alijd, Petronella, Hendrick en Maria.
2. DINGNEN, omstreeks 1610. Dingen Horrevoirts huwt te Tilburg op 10-1-1638 (Tilburg RK trouwen 1633-1667) met JAN JOOST ADRIAENS DANIELS. Jan Joost wordt te Tilburg begraven op 25-10-1669 (Tilburg NG begraven 1666-1672, p.56) en Dingnen op 4-12-1676 (Tilburg NG begraven 1673-1684, p.115).
Zij hebben o.a. dochter Maria die op 12-2-1669 te Tilburg huwt met Jan Goijaerts, zoon van Peter Peter Adriaen (Tilburg SCH trouwen 1665-1669, p.68).
3. CORNELIS, volgt XII, 2
4. JAN, volgt XII, 3
5. JENNEKEN, doop 14-10-1602 (Tilburg RK dopen 1600-1615, p.10). Jenneke trouwt op 6-5-1629 te Tilburg (Tilburg RK trouwen 1621-1633, scan 161) met JAN DE VETH, zoon van Cornelis Peter Andries. Zij wordt ook vermeld als Jenneken Peter Jan Horrevoirt en als Jenneken Peter Hixpoirs.
6. MARIE, omstreeks 1608, huwt te Tilburg op 3-2-1632 (Tilburg RK trouwen 1621-1633, p.252) met JOOST CORNELIS BASTIAENS. Hun dochter Petra wordt gedoopt op 17-10-1637 (Tilburg RK dopen 1634-1649, p.72).
7. GEERTRUYT, circa 1605. Geridtken Peter Janssen Lambert Hoirevoirts trouwt op 10-2-1626 te Tilburg (Tilburg RK trouwen 1621-1633) met DENIS ANTHONIS JOOST WOUTER JAN REYNEN. Zij hebben een zoon Peter.
8. ADRIAENTKEN huwt op 3-5-1657 te Tilburg (beide vaders zijn getuigen) met JAN PETER LAUREYS SMOLDERS. Voor de tweede maal huwt ADRIENTKEN op 22-5-1673 (Tilburg NG trouwen 1671-1701, p.9) met JAN PETER VAN WIJCK, weduwnaar van Catalijn Hendrick Peters.
Uit het eerste huwelijk worden geboren en gedoopt te Tilburg:
a. Petrus, 25-5-1658 (Tilburg RK dopen 1650-1687).
b. Joanna, 17-9-1665 (p.193).
c. Cornelis en op 28-1-1669 is Peter, zijn opa, toeziend voogd vanwege het overlijden van zijn vader; op 10-8-1669 wordt de voogdij veranderd (Eden van voogden Tilburg, nr.670, 671 en 672).
9. PETRA/PETERKEN, doop 8-4-1612 (Tilburg RK dopen 1600-1615, p.84).

XI, 3 JAN, geboren omstreeks 1580, is de zoon van JAN (X, 4) en Jenneken Peters.
De naam van zijn vrouw is onbekend.
Uit zijn huwelijk worden geboren:
1. WILLEM, circa 1600 en overleden in 1668. Hij huwt voor de eerste keer met ANNA NICOLAES JOOSTEN en voor de tweede keer (? op 3-5-1643) met MARIA CORSTIAEN HENDRICX. Voor 2 onmondige kinderen wordt op 2-8-1668 de voogdij geregeld omdat vader overleden is. Willem compareert in acten (Tilburgse notarisacten N13, f.255; Tilburgse schepenacten R359, f.372; R361, f.32; voogdijrekening 1647). Heeft hij een zoon?
2. ADRIAEN, volgt XII, 4

XI, 4 PETER, geboren ongeveer 1580, is de zoon van JACOB (X, 6) en Maria de Vet.
Hij woont in Liempde en compareert op 17-11-1611 (Den Bosch R1486, f.58). Hij is gehuwd, maar de naam van zijn vrouw is onbekend.
Uit het huwelijk wordt geboren:
WILLEM RUITER, die huwt met ELISABETH ADRIAEN HENDRICK DE SMITH. Deze treedt op als Willem Peter Jacob Horevoirts van Beurden in 1654 (Tilburgse schepenacten R364, f.12).

XI, 5 MARTEN is geboren omstreeks 1570 als zoon van JAN (X, 7) en Willemken de Beir.
Over zijn eerste huwelijk zijn geen gegevens en zijn tweede is rond 1610 met EMMERENSKEN JAN CORSTEN. Marten, ‘sone Jan Martens van Beurden’, compareert in acten tussen 1606 en 1609 (Oisterwijkse schepenprotocol R300, f.65; R302, f.66 en f.67; R303, f.87; R308, f.65; R320, f.101; R399; R401, f.164).
Uit het tweede huwelijk worden geboren (1610 – 1620):
1. MARIA, ongehuwd gebleven en sterft op 31-10-1677. Zij ontvangt op 6-3-1660 een en ander van haar broers en zussen (Oisterwijkse schepenprotocol R354, f.20 en f.21). Maria wordt vermeld op 12-3-1631 (Oisterwijkse schepenprotocol R325, f.17) en op 23-12-1678 (Oisterwijkse schepenprotocol R372, f.59) als erflaatster aan haar broers en zussen en hun kinderen. Haar goederen worden getaxeerd op 4-12-1677 (R371, f.50) en uit deze acte blijkt haar sterfdatum.
2. JAN, volgt XII, 5
3. PEETER, volgt XII, 6
4. JENNEKEN, de oudste, huwt circa 1625 CORNELIS VAN DER WIEL, zoon van Jan. Zij is overleden ná 6-3-1674, want op die datum wordt hun testament opgemaakt (Oisterwijkse schepenprotocol R368, f.7).
5. JENNEKEN, de jongste, trouwt met ADRIAEN HOOFMANS, zoon van Servaes. Hun huwelijk bleef kinderloos, zodat hun nalatenschap op 8-2-1686 (Oisterwijkse schepenprotocol R475) wordt verdeeld onder broers en zussen in een zeer uitgebreid document. Adriaen was schepen te Oisterwijk tussen 28-11-1678 en 8-2-1686.
Marten wordt begraven op 6-3-1660 en zijn vrouw al eerder.

XI, 6 WILLEM, alias Horrevoirts, is geboren rond 1580, als zoon van CORNELIS (X, 8) en Peterken NN.
Hij gaat te Tilburg in ondertrouw op 12-7-1612 (Tilburg RK trouwen 1600-1615) en trouwt in ’s-Hertogenbosch met TRUYKEN/GEERTRUYT WOUTERS, dochter van Wouter Peter.
Geertruyt hertrouwt te Tilburg op 26-1-1623 (Tilburg RK trouwen 1621-1633) met Bartholomeus Janssen van Tulder.
Willem Cornelis Jan Lambrechts, ‘die men Horevoirts noemt’, wordt vermeld in acten tussen 1612 en 1649 (Tilburgse schepenacten R348, f.252; R353, f.107; R355, f.108 en f.269; R356, f.152 en f.293; R357, f.71; R358, f.183; R361, f.28). Op 11-5-1602 verkoopt Willem Cornelissen Hoirevoirts tot Tilborch een en ander aan Adriaen Cornelissen, molenaar (Den Bosch R1473, f.187). Hij compareert ook op 6-7-1618 (Den Bosch R1518, f.305).
Uit zijn huwelijk worden geboren te Tilburg en dragen de naam Horevoirts:
1. CORNELIA, huwt te Tilburg op 20-8-1630 (Tilburg RK trouwen 1621-1633,p.265) met CORNELIS BLANKAERTS, zoon van Wouter Peter Jaspar. Op 21-8-1633 wordt zoon Wilhelmus gedoopt (Tilburg RK dopen 1621-1635, p.212).
2. JENNEKEN, doop 23-9-1613 (Tilburg RK dopen 1600-1615, p.134). Zij wordt religieuze op Catharinadaal in Breda.
3. JAN, 12-2-1615.
4. NICLAES, doop 31-5-1616 (Tilburg RK Dopen 1615-1620, p.40). Hij trouwt met CATHALIJN HEIJLIGER CORNELISSEN. Omdat Niclaes sterft wordt op 11-3-1677 de voogdij geregeld over 1 onmondig kind en Jan Willem van Beurden wordt de voogd (Eden van voogden 670, 671 en 672). Zoon ADRIANUS wordt gedoopt op 10-1-1645 (Tilburg RK dopen 1634-1649, p.172), waarbij zijn moeder Josijnken wordt genoemd.
5. CATHARINA, 15-5-1618. Ook zij wordt religieuze op Catharinadaal te Breda.
Willem wordt gedood door Jan de Oude Jan Jan Willem Verschueren Cauwenbergh, vóór 6-3-1660.

XI, 7 JAN, rond 1580, is de zoon van CORNELIS (X, 8) en Peterken NN.

XI, 8 JAN, omstreeks 1555 geboren als de zoon van GERRIT (X, 9) en NN.
Uit zijn huwelijk wordt geboren:
ADRIAEN, volgt XII, 7

XI, 9 ADRIAEN, rond 1550 geboren als zoon van GERRIT (X, 9) en NN.
Hij huwt LAURESKEN JAN GERIT ANCEMS. Adriaen Gerit Jan compareert met zijn gezijn in acten (Tilburgse schepenacten R319, f.24; R324, f.4; R347, f.246).
Uit het huwelijk worden geboren (1570 –1575):
1. CORNELIS.
2. GERIT.
3. ANNA.
4. MAGDALENA.

XI, 10 CORNELIS, geboren in ongeveer 1590, is de zoon van JAN (X, 10) en zijn eerste vrouw NN.
Zijn eerste huwelijk is te Oisterwijk op 17-2-1613 met ADRIANA CONINCX. De vrouw van vader Jan heeft dezelfde naam; toeval of persoonsverwisseling?


Adriana is overleden in 1645 en daarna huwde Cornelis met MAYCKEN VAN BEURDEN, dochter van Cornelis Adriaensz. Cornelis Herman Jan Lambertsz. Jansz. en Johanna Joordensdr. Jansz. de Greef; Maycken was weduwe van Willem Jan Lambertsen (zie XII, 18); ze werd gedoopt op 10-3-1615 te Oisterwijk.
Uit het eerste huwelijk worden geboren te Oisterwijk:
1. PETRUS, volgt XII, 8
2. GUALTERUS, doop 13-4-1614 (Oisterwijk RK Dopen 1612 - 1626, p.13v) met de getuigen: Guilhelmus van Buerden en Johanna Guilhelmus van de Mersten. Vermoedelijk is hij jong overleden.
3. JOANNES, doop 4-1-1615 (Oisterwijk RK Dopen 1612 - 1626, scan 14).
4. ARNOLDUS, 7-12-1616.
5. ADRIANUS, doop 27-12-1617 (scan 37).
6. GUALTERUS, doop 25-10-1620 (p.49v). Getuigen: Guilielmus van Buerden namens, Eerw.Heer Sebastianus pastoor in Helvoirt en Magdalena Jacobus. Hij huwt MAYCKEN LAUWEN, dochter van Wouter Jan, en is in 1645 door ‘manslag’ om het leven gekomen. Wellicht is bij dezelfde gebeurtenis ook Jordaen van Beurden gedood (zie XII, 18), broer van Maycken, de tweede vrouw van Cornelis. Maijken hertrouwt te Oisterwijk op 28-9-1648 (Oisterwijk SCH trouwen 1648-1656,p.3) met Ariaen van Nuijs, zoon van Anthonis Henrix.
7. HENRICUS, doop 12-9-1623 (Oisterwijk RK Dopen 1612 - 1626, p. 63v). Getuigen zijn: Johannes de Weer en Adriana Johannes van Buerden.
Uit het tweede huwelijk worden geboren (1647 - 1650):
8. JORDAEN, volgt XII, 9
9. CATHALIJN.
10. JENNEKEN huwt omstreeks 1675 met JAN POT, zoon van Peter.
Uit het huwelijk worden geboren en gedoopt te Oisterwijk:
a. Petrus Pot, 23-7-1677 (Oisterwijk RK dopen 1674-1689, p.27).
b. Petronella Potters, 9-4-1680 (p.54v).
c. Maria Pots, 10-2-1684 (p.87v).
d. Cornelius Pots, 20-6-1687 (Oisterwijk RK dopen 1684-1690, p.49v).
e. Jordanus Potters, 1-4-1690 (Oisterwijk RK dopen 1690-1695, p.2v).
f. Jordanus Potters, 1-4-1695 (Oisterwijk RK dopen 1695-1696, p.1).
11. ADRIANA (Adriaentje) huwt te Oisterwijk op 12-2-1679 (Oisterwijk RK trouwen 1674-1689, p.12v) WILLEM VAN CUIJCK, zoon van Goyaert, weduwnaar van Margariet Witloxs.
Uit het huwelijk worden geboren en gedoopt in Oisterwijk:
a. Cornelia, 22-12-1680 (Oisterwijk RK dopen 1674-1689,p.60).
b. Godefridus, 8-9-1684 (Oisterwijk RK dopen 1684-1690,p.25). Hij huwt met Cornelia Conings en Maria van de Pas.
c. Cornelius, 2-9-1687.
Cornelis is overleden ná 1654; zijn tweede vrouw is eerder gestorven. Op 26-5-1649 (Tilburgse schepenacten R362, f.59) zijn drie kinderen nog onmondig.

XI, 11 LEO (NIUS) of LYON, gedoopt zondag 1-8-1627 te Oisterwijk (Oisterwijk RK Dopen 1627 - 1637, p.3) met de getuigen: Eerw.Hr Johannes de Weer en Margareta van Dornen. Hij is zoon van JAN (X, 10) en zijn tweede vrouw Adriana Conincx.


Hij trouwt met ISABELLA MOORS, dochter van advocaat Moors en Helena van de Langenreijt.
Leo was Drossaerd van Meerhout ende Voerensteyn (B). Het testament van Leo en Isabella opgemaakt te Brussel op 21-06-1666 en geopend op 01-06-1699. Dochter Leonara compareert ingevolge de volmacht in naam van Isabella Moors, weduwe van Leo van Beurden op 29-08-1699 (Den Bosch R 1687, f.293).
Uit het huwelijk worden geboren:
1. HELENA ADRIANA, doop 20-12-1655 te Boxtel.
2. LEONARA, wellicht doop te Meerhout (B) rond 1660.
Leo sterft in 1699.

XI, 12 NICLAES, geboren rond 1560 als zoon van ANTHONIS (X, 11) en NN.
Hij huwt JUDITH NICLAES STEVEN HUYBEN en daarna op 18-2-1618 te Tilburg met HEYLWICH WILLEMS. Met zijn eerste vrouw wordt hij vermeld in 1616 (Tilburgse schepenacten R349, f.279) en met zijn tweede vrouw in 1619 (Tilburgse schepenacten R350, f.225); verder in acten tussen 1560 en 1646 (Tilburgse schepenacten R348, f.63 en f.65 en f.147; R349, f.279; R350, f.225 en f.250; R351, f.4 en f.29; R358, f.25; R360, f.80 en f.180 en f. 270 en f.271 en f.278).
In 1622 is Niclaes Teunis van Beurden samen met vele anderen betrokken bij een proces over het steken van turf en het maaien van hei (Tilburgse civiele processen 2015c).
Uit het eerste huwelijk worden geboren (1580 - 1595):
1. ANTHONIS, volgt XII, 10
2. JAN, volgt XII, 11
3. CLAES, volgt XII, 12
4. ADRIAEN Claes Teunissen van Beurden huwt te Tilburg op 30-1-1617 (Tilburg RK trouwen 1615-1621) met ENGELKEN REYNEN, dochter van Arien Peter Jan.
5. CORNELIS Claes Tuenis huwt te Tilburg op 8-5-1622 (Tilburg RK trouwen 1621-1633) met SIJKEN MOONKENS, dochter van Joost Adrien. Sijken hertrouwt te Tilburg op 23-2-1628 (Tilburg RK trouwen 1621-1633) met Adriaen Gijsbert Cornelissen.
6. MARY huwt eerst met HUYBERT DENYS HUYBERT LEYTEN en ten tweede met ADRIAEN DENYS JAN REYNEN en ten derde met WILLEM VAN SPAENDONCK, zoon van Hendrick.
7. JUDITH trouwt eerst met JAN PETER ROMBOUTS en voor de tweede keer met PAUWEL CORNELIS GERRITS.
8. DIGNA.
9. CATHARINA/CATHELIJN Claes Thonis gaat in ondertrouw te Tilburg op 18-1-1606 (Tilburg RK trouwen 1600-1615) met HEYLIGER DENYS HUYBERT LEYTEN
Uit het tweede huwelijk zijn geboren (rond 1620):
10. GENOVEVA trouwt met ADRIAEN PETER KEMMERS.
11. LYSBETH huwt op 12-11-16?? met SEBASTIAEN AERT CORNELIS.
In Tilburgse schepenacte R332, f.28, jaar??, worden Jan, Claes, Andries, Judith en Lysbeth als onmondig genoemd.

XI, 13  HUYBERT, rond 1585 geboren als zoon van PEETER (X, 12) en Gijsbertken van Vessem.
Zijn eerste huwelijk is op 26-2-1604 te Tilburg (Tilburg RK trouwen 1600-1615, p.208) met MECHTELD DE COCK, dochter van Niclaes Niclaes Jansen en Yda Peter Adriaen de Lepper.


Zijn tweede huwelijk is te Tilburg op 24-10-1634 (Tilburg Rk trouwen 1633-1667) met ADRIANA CAUWENBERGH, dochter van Jan Aert en Margriet Niclaes Jan van Dungen.
Met zijn vrouwen en kinderen wordt Huybert vermeld in acten (Tilburgse schepenacten R339, f.1; R340, f.260; R431, f.47; R356, f.31; R364, f.54; Den Bosch R1407, f.189). In 1632-1633 is Huybert Peter Anthonisz. Betrokken bij een proces over betaling van bieren.
Wellicht uit het eerste huwelijk worden geboren (1600 - 1620):
1. PETER, volgt XII, 13
2. JENNEKEN huwt te Tilburg op 12-6-1625 (Tilburg RK trouwen 1621-1633) met JAN VAN BEURDEN, zoon van JAN DANIEL (??)
3. YDA trouwt in Tilburg op 19-11-1633 met AERT VOSKENS, zoon van Niclaes Hendrick.
Hun kinderen zijn: Niclaes, Peter, Mechelina en Jenneken.
4. GIJSBERTA. Gijsken Huybert Peterssen van Buerden huwt te Tilburg op 15-2-1635 (Tilburg RK trouwen 1633-1667) met GERARD/GERIT VAN GORP, zoon van Cornelis Corneliszoon. Gijsken is begraven in Tilburg op 29-11-1661 (Tilburg SCH begraaflijst 1656-1672, p.59) en laat kinderen na. Omdat moeder overleden is wordt op 10-7-1662 de voogdij geregeld: Peter Huyberts van Beurden wordt de voogd. En op 25-10-1666 wordt de voogdij veranderd naar Pauwels Pauwels Aerts (Eden van voogden 24 resp. 35). De kinderen verkopen op 17-12-1666 een perceel heide en een weiland in Hilvarenbeek (Hilvarenbeek schepenbank R700, f.66). in 1666 treedt Gerit als weduwnaar op in een proces over arbeidsloon en geleverde winkelwaar; de kinderen hebben een voogd (Tilburgse civiele processen 4037).
5.WILLEM trouwt ANNA VAN DEN NIEUWENHUYSEN, dochter van Adriaen Mathijs.
6. GEERTRUYD huwt GERRIT PETER GERITS SMOLDERS.
7. MARY huwt JAN VAN DEN NIEUWENHUYSEN, zoon van Adriaen Mathijs, broer van Anna. Zij hebben een dochter Judith.
8. NICLAES huwt in Tilburg op 17-9-1643 (Tilburg RK trouwen 1633-1667) met JENNEKEN JAN JACOBS en getuige is Peter Huybrechts van Beurden (? Oudste broer).

XI, 14 JAN, geboren rond 1590, is de zoon van PEETER (X, 12) en Gijsbertken van Vessem.
 Hij huwt te Tilburg op 22-5-1616 (Tilburg RK trouwen 1615-1621) met MARIA (MARYKEN) COUWENBERCH, dochter van Jan Janszoon. Maria hertrouwt op 15-12-1628 met Jan Martens Cornelis Adriaens.Jan Peter Anthonis van Beurden wordt met zijn gezin vermeld in acten van 1645 en 1661 (Tilburgse schepenacten R360, f.18 en R367, f.34).
Uit het huwelijk worden geboren te Tilburg:
1. PETERKEN, doop 2-7-1617, wordt ‘cleyn van verstand’ genoemd.
2. GIJSKEN, doop 27-10-1619 en huwelijk te Tilburg op 25-2-1645 met WOUTER JAN WOUTERS, zoon van Cornelis.
Uit het huwelijk wordt geboren:
Joannes, gedoopt op 16-3-1648 (Tilburg RK dopen 1634-1649,p.226).
Jan is wellicht overleden omstreeks 1625. Deze stamboomtak loopt hier af.

XI, 15 JAN, de OUDE, geboren rond 1555 als de zoon van CORNELIS (X, 13) en Christina Stapperts of Willemijn van Oerle.
Zijn eerste huwelijk is vóór 4-8-1576 (Oisterwijkse schepenacten R280, f.22) is met ADRIANA CORNELIS CORNELISSEN DE BEER; zijn tweede omstreeks 1595 (Oisterwijkse schepenacten R293, f.13) met CATHARINA SWIJSSEN, dochter van Henrick Laureyssen en Geertruy Pauwels Benedictus Heyen en zijn derde huwelijk is op 9-2-1627 te Tilburg (Tilburg RK trouwen 1621-1633, scan 148) met JENNEKEN HEERDEN, dochter van Symon Jan Anthonie.

Met zijn broer Peeter, diens weduwe en drie kinderen wordt Jan vermeld op 8-11-1608 (Tilburgse schepenacten R347, f.227). Volgens onze gegevens heeft Jan geen broer Peter. Is het zijn oom? (X,10)
Op vele plaatsen wordt Jan vermeld; op 4-1-1612 (Oisterwijkse schepenacten R307, f.15 en R365, f.71); op 14-2-1614 (Den Bosch R1461, f.198). In Tilburgse schepenacten komt hij voor (R344, f.17; R347, f.157 en f.290; R349, f.46; R350, f.233; R351, f.22; R357, f.49; R358, f.128; R392, f.394; R397, f.69; N283, f.36; N6).
Er zijn vele civiele processen (Civiele processen nr.1879+1848) door of tegen Jan Cornelis van Beurden. Er valt niet op te maken of het steeds dezelfde persoon is en of het deze Jan Cornelis is.
Uit het eerste huwelijk (waarschijnlijk) worden geboren (1580 – 1585):
1. CATHARINA huwt EVERAERT ANTHONIS EVERAERT VAN ETHEN. Zij hebben zoon Cornelis.
2. CORNELIA trouwt met HUYBERT CORNELISSEN.
3. WILLEMKEN huwt GERARD PASQUIER. Zij hebben als kinderen (volgens geneanet): Geride, Cornelis, Margareta, Gerit, Adriaen en Veronica. Op 27-2-1637 wordt de voogdij geregeld:  Jan Cornelis van Beurden is op huyden momboir gestelt over Geride alnoch onmundige sone wijlen Gerit Pasquir verweckt bij wijlen Willemken dochtere wijlen Jan Cornelis van Beurden d'oude om te versuecken scheijdinge en dylinge vanwegen arffgoederen Cornelis van Beurden en sijne hysvrouwe als verss Gerits oudt grootvader ende grootmoeder tegen een nakynth kynderen Jan van Beurden d'ouden verss. ende te staen over deselve deylinge ende daerinne het te quyten als eenen momboir toestaet te doene welcke deylinge hen aen sijnde heeft die verss. schoutenth gelooft den voorss Janne te ontslaen.
Uit het tweede huwelijk wordt geboren:
4. MARIA (MAYKEN), circa 1595 en overleden vóór 30-9-1626. Op 12-6-1612 trouwt ze in Tilburg (Tilburgse schepenacten R358, f.120; RK trouwen 1600-1615) met CORNELIS JANSSEN VAN DEN MERENBERCH.
Uit het huwelijk worden geboren:
a. Maria.
b. Cornelia, huwt in Tilburg op 14-6-1633 (Tilburg RK trouwen 1633-1667) met Michael Adams Wijtens.
c. Angela.
d. Engelken, huwt in Tilburg op 3-1-1637 (Tilburg RK trouwen 1633-1667) met Jan Michiel Huybrecht Soffers.
Overlijdensdatum van Jan is onbekend..

XI, 16 JAN, de JONGE, is geboren rond 1570 als de zoon van CORNELIS (BERIJS) (X, 13) en Christina Stapperts of Willemijn van Oerle.
Zijn eerste huwelijk is met BARTHOLDA VAN DE LOO, dochter van Joost Cornelis. Zijn tweede huwelijk is in Tilburg op 15-2-1600 (Tilburg RK trouwen 1600-1615, p.192) met JENNEKEN EELKENS, dochter van Joost Peter Jan.


De ondertrouw voor zijn derde huwelijk is op 2-7-1605 in de kerk van Oisterwijk en het huwelijk vindt plaats in Tilburg op 14-7-1605 (Tilburg RK trouwen 1600-1615, p.216) met ADRIANA (Adriaenken) VAN DE WEERT, uit Udenhout, dochter van Willem Jan.


Jan de Jonge, sone Cornelis Jansen van Beurden, compareert op 5-1-1-1604 (Oisterwijkse schepenacten R98; N5247). Hij komt voor in acten in Den Bosch (R1464, f.234; R1500, f.206; R1529, f.494; R1537, f.559; R1538, f.333) en in acten van de Tilburgse schepenen (R348, f.105; R351, f.25 en f.26 en f.57; R355, f.182 en f.213 en f.274 en f.275; R356, f.152 en f.375; R361, f.32; R363, f.359).
Uit het eerste huwelijk worden geboren (1590 - 1595):
1. CORNELIS. Overleden vóór 1591.
2. JOOST, volgt XII, 14
3. MARIA huwt in Tilburg op 22-1-1619 met JAN ADRIAEN MIJS, zoon van Adriaen Wouter en Lijsbeth Joris Martens.
4. MECHTELD trouwt te Oisterwijk op 19-5-1624 met GERRIT RIJSBROEKX, zoon van Wouter Cornelis, en getuigen zijn Mechtelds broers Jan en Adriaen. Gerrit wordt in 1636 vermeld als molenaar op de Kerkhovense molen te Oisterwijk. De boedelscheiding van Mechteld en Gerrit ten bate van hun kinderen wordt geregeld op 15-3-1674 (Oisterwijkse schepenacten R388, f.11).
Uit het huwelijk worden geboren Jan en Willem. Zij zijn eveneens molenaars op de Kerkhovense molen. Jan is bovendien voller te Moergestel.
5. CATHARINA (CATHALIJN) trouwt te Tilburg op 31-1-1621 (Tilburg RK trouwen 1615-1621) met CORNELIS SPAPEN, zoon van Peter Melis Jan Cornelis. Cornelis testeert in 1658, waarbij zijn dochter Digna de toezegging krijgt dat ze een kamer in zijn huis en vier roeden hof zal genieten indien zij ongehuwd blijft. Hun kinderen (Melis, Digna, Peter en Jan) delen op 25-1-1668. Zoon Melis erft een huis met gronden in Oerle.
Uit het tweede huwelijk worden geboren:
6. JAN, volgt XII, 15
7. WILLEM, volgt XII, 16
8. BEATRIX huwt JAN VAN HULSEL, zoon van Jan, uit Turnhout.
Uit het derde huwelijk worden geboren:
9. PETER, huwt met MARIA NN.
Uit het huwelijk worden geboren:
a. MARIA, doop Tilburg 16-2-1642 (Tilburg RK dopen 1634-1649, p.145).
10. CORNELIA.
11. WILLEMKEN.
12. JENNEKEN huwt in Tilburg op 9-2-1636 (Tilburg RK trouwen 1633-1667) met JAN VAN ROY, zoon van Peter Thomas, uit St.Oedenrode en overleden in 1653. Zij krijgen zes kinderen en op 11-2-1653 wordt Peter, broer van moeder, voogd van alle zes ‘onbejaerde’ kinderen: Peter sone van Jan Cornelis van Beurden is metten heere vermogens procuratie door Tomas Petersen inwoonder der Vrijheijt van St. Oedenrode voor den Notaris Niclaes van Sande gepasseert alhier gebleken momboir gestelt over de ses onbejaerde kinderen wijlen Jan Peters van Roy Broeder van versz. Thomas verweckt bij Jenneken dochtere Jan Cornelis van Beurden (Eden van voogden 17).
Jan sterft na 1623 (Den Bosch R1537, f.252).

XI, 17 PEETER, geboren 1546, is de zoon van CORNELIS (X, 13) en Christina Stapperts of Willemijn van Oerle.
Hij huwt op 24-12-1575 met CORNELIA CORNELIS PAUWELS.
Hij was ‘mulder’ eerst te Boxtel op de watermolen gedurende drie jaar vanaf 24-12-1594. Hij was de opvolger van Lenart Mertens van Duysel, volgens wiens pactcedulle ook hij diens watermolen pachtte met als borg o.a. Peter Jacobs van Hunt, wien hij als contraprestatie zijn huis in Oerle te Tilburg tijdelijk overdroeg met als contraborgen Cornelius Jansen van Beurden, zijn vader, en Jan van Beurden, zijn broer te Tilburg, en Adriaen, zijn broer te Hilvarenbeek (Den Bosch R1467, f.80 en f.83).
Op 13-6-1602 pacht hij met zijn broer Adriaen voor vier jaar de molen Nieuw Herlaer en den Dungense Cant (Den Bosch R1853, f.238). Pachter van beide molens te St. Michielsgestel blijkt hij te zijn op 26-11-1605 (Den Bosch R1854, f.103). Op 10-12-1610 wordt hij vermeld als weduwnaar, met zijn drie kinderen en zijn broer Jan de Oude (Den Bosch R1456, f.118).
Op 2-9-1613 compareert Petrus Cornelis Janszoon van Beurden op 67-jarige leeftijd, (dus geboren in 1546) samen met zijn broer Jan de Jonge, woonachtig te Tilburg. Hij koopt op 18-2-1587 een derde deel van een beemd in Tilburg/Broekhoven (Den Bosch R1410, f.281). Een jaar later koopt hij in Oisterwijk een beemd achter de watermolen (Oisterwijkse schepenacten R284, f.98), waarvan hij op 26-7-1602 (Oisterwijkse schepenacten R297, f.53) een tweederde deel weer verkoopt aan zijn broer Adriaen. Hij treedt nog op dd 19-6-1591 (Den Bosch R1407, f.101), op 19-11-1596, woonachtig te Vught (Den Bosch R1469, f.76). Met zijn vrouw en kinderen wordt hij vermeld in acten (Tilburgse schepenacten R347, f.119 en f.227 en f.239 en f. 328; R348, f.188 en f.228; Oisterwijkse schepenacten R300, f.49; Den Bosch R1456, f.118).
Uit het huwelijk worden geboren:
1. CORNELIS, volgt XII, 17
2. CATHARINA huwt op 8-11-1608 met GOYAERT AERTS HUYBERTSEN.
3. PEETER wordt op 8-11-1608 nog ‘onmondig’ genoemd.
Peeter sterft ná 1616 en zijn vrouw Cornelia vóór 10-12-1610.

XI, 18 ARYAEN, alias JONGBLOEDT, is de zoon van CORNELIS (X, 13) en Christina Stapperts of Willemijn van Oerle.
Hij is geboren in 1558, want op 14-3-1617 (Notarisacten N5247, f.42) blijkt Adriaen van Beurden, ‘geheyten Jongbloed’, 58 jaar oud te zijn. Hij huwt vóór 8-11-1591 met ADRIAENTJE JERONIMUS CLAESSEN (Den Bosch R1431, f.33).
Hij was molenaar op de windmolen van Esbeek op het Spul onder Hilvarenbeek, waarvan hij in 1591 een vijfde deel kocht van zijn schoonzoon Gerrit (Den Bosch R1430, f.382), welk deel hij op 14-10-1595 weer verkoopt (Den Bosch R1432, f.3). Een half jaar eerder wordt hij uitdrukkelijk ‘mulder’ genoemd als hij in Hilvarenbeek op 3-3-1595 land koopt (Den Bosch R1423, f.238). Vanaf Sint Jan 1602 pacht hij voor vier jaar de watermolen te Nieuw Herlaer en de windmolen aan den Dungense Cant te Sint Michielsgestel. Dezezelfde molens pacht hij voor een jaar, maar nu zonder zijn broer Peter, op 27-7-1606 (Den Bosch R1425, f.394). Na verloop van dat jaar koopt Adriaen dan op 31-1-1607 de windmolen van Nedervonder te Oisterwijk van de erfgenamen van Wouter Jans van der Veken (Oisterwijkse schepenacten R301, f.20). Tenslotte koopt hij op 6-11-1610 (Den Bosch 1485, f.65) als molenaar de helft van een windmolen in Den Bosch aan de Hinthamersche poort bij de Rosmalense toren. Op 9-5-1613 verwerft hij een weiland in de parochie Oisterwijk ter plaatse genaamd Achter den Watermolen (Den Bosch R1460, f.153). Als zoon van wijlen Cornelis Janszoon van Beurden koopt hij op 9-9-1591 land in Haaren (Oisterwijkse schepenacten R286, f.20). Hij wordt opnieuw molenaar genoemd als hij een hooiveld in Haaren koopt (Den Bosch R1489, f.234).
Op 28-8-1602 deelt Adriaen in Oisterwijk met zijn vrouw het testament (Oisterwijkse schepenacten R298, f.73 en R331, f.96). Hij wordt ook nog vermeld als wonende te Oisterwijk in acten (Den Bosch R1457, f.17; R1458, f.518; R1502, f.256; R1520, f.21; R1538, f.432). Hij wordt ook nog vermeld, maar slechts een enkele keer als molenaar (Notarisacten N301, f.56 en f.57; N306, f.2; N308, f.57; Oisterwijkse schepenacten R307, f.16; R309, f.12; R310, f.48; R315, f.49 en f.54 en f.620). In acte van 31-1-1630, waar op 15-12-1645 in kantlijn geschreven is, worden zijn kleinkinderen van zoon Cornelis, Cornelis en Jeroen, en ook Maycken als weduwe van Cornelis Jans van Beurden, vermeld (Oisterwijk R324, f.12).
In het leenboek van de griffier Strick van het leenhof van Brabant (R1322, f.274) compareert Adriaen, alsook op 8-5-1630 (R1324, f.34 en f.262), waar tal van nazaten als leenvolgers worden genoemd in een leen, bestaande uit een ‘hoeve lants’, gelegen in Haaren bij Oisterwijk, die Adriaen verheven had. Op 22-2-1651 blijkt Adriaen overleden, want dan wordt dit leen door enige van zijn nazaten verheven.
In tal van acten wordt Adriaen vermeld (Tilburgse schepenacten R316, f.2; R317, f.59; R319, f.68; R321, f.23 en f.49; R322, f.41; R323, f.13 en f.27 en f.50; R325, f.63 en f.85; R326, f.2 en f.41 en f.68 en f.84; R329, f.6; R347, f.229).
Uit het huwelijk worden geboren (1583 – 1590):
1. CORNELIS, volgt XII, 18
2. WILLEM, volgt XII, 19
3. ANNA huwt met GERRIT VAN DER VEKEN, zoon van Wouter. Waarschijnlijk identiek met Anna Adriaen de Molder, over wier kinderen 30 aug 1596 twee voogden worden aangesteld voor schepenen van Oisterwijk. De vader heet Gerit Wouter Jan van de Veke (RO 98).
4. GERRIT.
Aryaen is overleden ná 28-9-1649 en vóór 22-2-1651.

XI, 19 DENYS / DENIS, van wie wij afstammen, is rond 1575 geboren als zoon van CORSTIAEN (X, 14) en Digna Reijnen.
Hij huwt te Tilburg op 28-1-1601 (Tilburg RK trouwboek 1600-1615) met IDA(KEN) MUTSAERTS, dochter van Peter Cornelis.
In 1617 treedt Denijs Corstiaenss. van Beurden op in een proces over het beschadigen van een hooiland ‘aan d’oude vaertken te Capelle’ (Tilburg civiel proces nr. 1909). Denis was vermoedelijk landbouwer of landbouwersknecht.
Uit het huwelijk zijn geboren te Tilburg:
1. CORSTIAEN, volgt XII, 20
2. ANNEKE, ca. 1602, huwt op 25-11-1635 te Tilburg (Tilburg RK trouwen 1633-1667) met ADRIAEN DE LEERMAECKER, zoon van Adriaen.
Hun kinderen zijn: Adriaen sr. en Adriaen jr.
3. PETER, 16-5-1603, volgt XII, 21
4. ADRIAEN, doop 4-4-1610 (Tilburg RK dopen 1600-1615, p.47), vermoedelijk jong overleden.
5. ADRIAEN, doop 30-3-1616 (Tilburg RK dopen 1615-1621, p.35), tweeling met
6. CORNELIS, 30-3-1616, volgt XII, 22, van wie wij afstammen
7. JAN, 25-7-1618, volgt XII, 23
8. DINGEMAN, 18-6-1621, volgt XII, 24
Denys moet gestorven zijn tussen 1621 en 1630, waarna Iken hertrouwt in Tilburg op 9-1-1631 (Tilburg RK trouwen 1621-1633) met Wouter Beris, zoon van Antonis Cornelis.

XI, 20 JAN, geboren rond 1535, is de zoon van CORNELIS (X, 17) en Cornelia Lemmens.
Hij huwt voor de eerste keer met WILLEMKEN WOUTER WOUTER JACOBS.
Zijn tweede huwelijk is rond 1580 met ALEYDT ZWIJSEN, dochter van mr. Hendrick Zwijsen.
Jan Cornelis Cornelis Daniel van Beurden treedt op dd 5-10-1651 (Tilburgse notarisacten N.14, f.5) en in 1607 (Tilburgse schepenacten R674). Met zijn eerste vrouw wordt hij vermeld in 1586 (Notaris Beris nr. 6).
Uit de twee huwelijken worden geboren (1565 –1580):
1. HENDRICK, volgt XII, 25
2. CORNELIA huwt met CORNELIS GOYAERTS SEBASTIAEN SMIT.
3. GEERTRUYT.
4. JENNEKEN trouwt met ANTONI EVERAERTS en daarna met WILLEM JAN MUTSAERTS.
5. IDA.
6. LYSKEN.
Jan en Aleydt zijn in 1599 gestorven aan de pest (volgens geneanet) en wellicht ook dochter Ida.

XI, 21 JAN, geboren omstreeks 1600, zoon van JAN (X, 18) en Anna de Beer of Aleijd van Heijst.
Zijn huwelijk is te Tilburg op 21-6-1629 (Tilburg RK trouwen 1621-1633, p.278) met WILLEMKEN SMOLDERS, dochter van Peter Jan Adriaen.


Jan Jan Daniel van Beurden wordt met zijn eerste vrouw en enkele kinderen vermeld tussen 1622 en 1658 (Tilburgse schepenacten R366, f.77; R367, f.197; R368, f.155). Op 15-6-1658 wordt de voogdij geregeld over de onmondige kinderen van wijlen Willemken Smolders en Jan Jan van Beurden. Met zijn tweede vrouw en kinderen wordt hij vermeld in acten van 1670, 1676 en 1679 (Tilburgse schepenacten R371, f.13 en f.200 en f.206; R374, f.85; R376, f.151).
Uit het eerste huwelijk worden geboren, allen te Tilburg:
1. THOMAS, 1631 en overleden in 1676. Hij huwt in Tilburg op 3-9-1656 (Tilburg NG trouwen 1649-1671,p.87) met NEELTJE TEUNIS ADAMS. Op 7-2-1676 wordt de voogdij geregeld over 4 onmondige kinderen, omdat vader overleden is.
2. JAN, volgt XII, 26
3. ANNEKE, 1634, huwt te Tilburg op 13-1-1658 (Tilburg NG trouwen 1649-1671, p.93) met MARTEN ADRIAEN MARTENS (geboren 1632 Tilburg). Op 10-5-1677 wordt de voogdij geregeld omdat moeder overleden is en begraven op 15-3-1677 (Tilburg NG begraaflijst 1673-1684, p.117).
4. CORNELIS, geboren 1636 en gestorven 1672, wonend op Broekhoven huwt hij te Tilburg op 6-2-1662 (wederzijdse ouders zijn getuigen) met MARIA VAN BESOUW. Op 2-1-1672 wordt de voogdij geregeld over 2 onmondige kinderen, omdat vader overleden is.
5. ALEYD, geboren 1637 en overleden 1670, trouwt te Tilburg op 15-7-1659 met HENDRIK JORIS JOOSTEN (geboren Tilburg 1634). Op 2-1-1670 wordt vanwege de dood van moeder de voogdij over dochter Jenneke geregeld. Henrick trouwt opnieuw in Tilburg op 17-2-1670 (Tilburg SCH trouwen 1670-1677, p.7) met Claesken van Besouw, weduwe van Peter Vennings.
6. HENDRICUS, doop 28-1-1638 (Tilburg RK dopen 1634-1649 register 4 pg79).
7. LIJNTJE, geboren 1639, huwt op 23-10-1661 te Tilburg (Tilburg NG trouwen 1649-1671, p. 104) met JAN JOOST DANIELS (geboren Tilburg 1639).
Uit het huwelijk worden gedoopt te Tilburg:
a. Hermannus, 8-10-1661 (RK dopen 1650-1687,p.150).
b. Daniel, 3-2-1663 (p.165).
8 MAIJKEN huwt te Tilburg op 19-12-1662 (Tilburg NG trouwen 1649-1671, p.106v) met PETER ADRIAEN JANSEN.
9. WILLEM, volgt XII, 27
10. HENDRICKSKEN, geboren 1642, woont Hasselt en huwt te Tilburg op 17-1-1663 (getuige: Marten Adriaens broer bruidegom en Jan van Beurden broer bruid) met JAN ADRIAEN MARTEN ADRIAENS (geboren 1636 Tilburg).
11. PEETER, volgt XII, 28
Uit het tweede huwelijk zijn geboren te Tilburg:
12. ANNA, geboren 1643 en gestorven 1677, huwt te Tilburg op maandag 18-1-1666 (Tilburg SCH trouwen 1665-1669, p.20) met MARTEN GERITS MARTENS, weduwnaar van Laureijsken Cornelis Joosten. Uit huwelijk van Marten en Laureijsken is Gerrit Marten, gedoopt 5-10-1658 en overleden 3-8-1720 en hij huwt op 15-10-1678 met VIJVERKEN VAN BEURDEN, dochter van Peter Thomas. Op 10-5-1677 wordt de voogdij geregeld over de onmondige ‘naekinderen’ van wijlen Anneken en Marten, o.a. Laurentius (gedoopt 25-2-1667).
13. MECHELINA/MARIA, 10-8-1644, huwt te Tilburg op 21-5-1668 (Tilburg SCH trouwen 1665-1669,p.61) met JASPER BERNAERTS (geboren 1636). Op 15-2-1669 wordt een kind van hen begraven (Tilburg SCH begraaflijst 1656-1672,p.141).
14. JAN, 10-12-1645, huwt in 1665 te Tilburg met EERCKEN ANTHONIS WILLEMS (Tilburgse schepenacten R368, f.182, dd 1665). Op 13-6-1674 wordt de voogdij geregeld over 6 onmondige kinderen.
Jan is begraven in Tilburg op 2-8-1662 (Tilburg SCH begraaflijst 1656-1672, p.66).

XI, 22 CORNELIS, alias ROMEYN, geboren omstreeks 1585 als zoon van JAN (X, 19) en Christina van Oerle.
Hij huwt te Tilburg op 15-4-1633 (Tilburg RK trouwen 1633-1667) met WILLEMKEN JAN WILLEMSEN, dochter van Jan Willem. Broer Gerit is getuige.


Cornelis maakt een Rome-reis en was lid van het Sint Petrusgilde. In de acten wordt hij genoemd: Cornelis Jan van Beurden, alias Romeyn, o.a. in 1645, 1681. In een proces van 1678 en 1695 is Cornelis partij en het gaat over betaling van winkelwaren.
Uit het huwelijk worden geboren te Tilburg:
1. PETER, circa 1635. Zijn eerste huwelijk is met ADRIAENTJE WILLEMS. Zijn tweede huwelijk is te Tilburg op 21-6-1665 (Tilburg NG trouwen 1649-1671, 113v) en in de kerk te Oisterwijk op 29-6-1665 (Oisterwijk RK Trouwen 1663-1673 ,p.52) met JENNEKE JAN WOUTERS (Joanna Jans), geboren 1629 Berkel Enschot. Peter woont in Udenhouten is getuige bij huwelijk van broer Jan.
2. JAN, volgt XII, 29
3. MARIA, doop 1-4-1650 (Tilburg RK dopen 1650-1687, p.5) en getuigen zijn: Jan de Wit en Anneke Willems. Zij trouwt in Tilburg op 13-6-1681 (Tilburg SCH trouwen 1679-1712, p.65) met JAN JOOSTEN, weduwnaar van Petronella Janssen.
4. PETRUS, doop 14-3-1651 (Tilburg RK dopen 1650-1687, p. 17), huwt in Tilburg op 1-3-1683 (Tilburg SCH trouwen 1679-1712, p.115) met ANNEKE PETER JOOSTEN. Zij hebben zoon CORNELIS, gedoopt 22-5-1684 (Tilburg RK dopen 1650-1687, p. 376).

XI, 23 JAN, geboren omstreeks 1615 als de zoon van ADRIAEN (X, 22) en Adriana van Heijst.
Hij trouwt met MARY ANTONIS SYMONS.
Jan Adriaens Jan Adriaen van Beurden wordt met vrouw en een of meer van hun kinderen vermeld in acten tussen 1670 en 1690 (Tilburgse Schepenacten R369, f.27 en f.166; R371, f.114; R378, f.184; voogdijrekening 1670 en 1690).
Op 23-3-1665 wordt de voogdij geregeld over de onmondige kinderen van wijlen Maria Anthonis Symons en Jan Jan Adriaens v.B. (Eden van voogden nr. 55). Op 25-11-1667 wordt de voogdij geregeld over de 6 onmondige kinderen van wijlen Jan Jan Adriaens v.B. en Maria Symons. Over 3 onmondige kinderen van wijlen Jan Adriaen v.B. wordt de voogdij overgedragen op 12-4-1670 en ook weer op 14-04-1671. Op 30-6-1690 wordt weer andere voogdij over ‘de uytlandige sonen’.
Uit het huwelijk worden geboren (1640 –1650):
1. CORNELIS, volgt XII, 30
2. JAN, volgt XII, 31
3. ADRIAEN, volgt XII, 32
4. WILLEM, wordt ‘innocent’ genoemd.
5. JUDITH geboren in 1648 en gestorven in 1668, huwt wonend in de Hasselt op 9-10-1667 te Tilburg (Tilburg NG trouwen 1649-1671, p. 120) met als getuigen: Claes Somers oom van de bruidegom, Cornelis Adriaen van Beurden voogd van de bruid en Jan Anthonis Sijmons voogd van de bruid, met JAN ANTHONIS SOMERS (geboren 1643, Tilburg).
Dochter Maria wordt gedoopt op 23-10-1668 (Tilburg RK dopen 1650-1687, p.233).Over haar wordt de voogdij geregeld op 20-11-1668: Cornelis wordt voogd (Eden van voogden nr. 16).
Jan hertrouwt op 24-2-1670 (Tilburg SCH 1670-1677, p. 5) met Margriet Anthonis van de Mechdenberch.
6. IDA, geboren in 1650, huwt te Tilburg op 24-2-1670 (Tilburg SCH trouwen 1670-1677, p. 7) en getuigen zijn: Niclaes Somers oom van de bruidegom en Cornelis van Beurden broer van de bruid, met ADAM JAN SOMERS.
Uit het huwelijk worden geboren en gedoopt in Tilburg:
a. Maria, 11-3-1671 (Tilburg RK dopen 1650-1687, p. 262). Moeder wordt Gea genoemd.
b. Joannes, 5-5-1673 (p. 286).
c. Catharina Maria, 5-8-1675 (p. 302). Moeder heet Joanna.
d. Cornelius, 9-5-1680 (p.337). Moeder heet Joanna.
e. Willemina, 20-9-1682 (p.359). Moeder heet Joanna.
f. Judith, 1-1-1685 (p.380). Moeder heet Ida.
g. Gerardus, 17-2-1687 (p.400). Moeder heet Ida.
h. Joannes Baptista, 17-6-1689 (Tilburg RK dopen 1687-1696, p. 51). Moeder heet Ida.
Op 5-11-1690 wordt huisvrouw van Adam Somers begraven (Tilburg NG begraven 1686-1700, p. 29). Heel kort erna, op 14-12-1690 en 27-12-1690 zijn kinderen van Adam Somers begraven; de moeder wordt niet met name genoemd.
7. MARIA, geboren circa 1650.
Acte van 27-12-1670 regelt: 1. Cornelis, 2. Jan, 3. Jan Anthonis Somers, gehuwd met Judit, 4. Adam Jans Somers, gehuwd met IJda, allen kinderen van Cornelis Jan Adriaen van Beurden en Maria Anthonis Sijmons, transporteren goederen aan Catharina Verree, weduwe van Adriaen van Ierssel de jonge (Rechterlijk archief Loon op Zand f.58).
Jan sterft in 1667 en Mary in 1665.

XI, 24 CORNELIS, geboren circa 1615, is zoon van ADRIAEN (X, 22) en Adriana van Heijst.
Hij trouwt rond 1640 met MARIA JORIS JOOSTEN. Cornelis Adriaen van Beurden compareert op 5-4-1679 (Tilburg notarisacten N27, f.6).
Uit het huwelijk wordt geboren:
ANNA (Anneke), circa 1645 en begraven te Tilburg op 14-6-1723. Haar eerste huwelijk is te Tilburg op 10-5-1672 (Tilburg SCH trouwen 1670-1677, p. 8bis) met JOOST ADRIAAN GERIT DE ROIJ. Joost wordt begraven op 19-8-1677 (Tilburg NG begraven 1673-1684, p.120).
Hun kinderen zijn Adriaen en Joannes (gedoopt op 9-3-1675
Haar tweede huwelijk is te Tilburg op 4-10-1678 (Tilburg SCH trouwen 1678, p. 54) met JAN COLEN, zoon van Laureys Jan, gedoopt 29-8-1657 en begraven 28-11-1704.
Uit het huwelijk worden geboren en gedoopt in Tilburg:
a. Anna Maria, 19-9-1682 (Tilburg RK dopen 1650-1687, p. 358).
b. Laurentius, 1-3-1683 (p. 364).
c. Helena, 21-6-1684 (p.376).
d. Cornelia, 25-12-1685 (p.389).
Na het tweede huwelijk wordt de voogdij geregeld op 11-10-1678 over 2 onmondige kinderen: Cornelis Adriaens van Beurden wordt toesiender en Heijliger Jan Colen oppermomboir. Op 5-9-1712 wordt Jan Laureys Colen momboir.
Jan hertrouwt op 4-3-1680 (Tilburg SCH trouwen 1679-1712, p.38) met Jenneken Cornelis Leijten.

XI, 25 DANIEL, geboren rond 1620, is de zoon van ADRIAEN (X, 22) en Adriana van Heijst.
Hij huwt omstreeks 1645 met MARIA VAN HEIJST, dochter van Peter Jan Herman. Daniel Adriaen Jan wordt met gezin vermeld in acten (Voogdijrekening 1685; Notarisacten N40, f.14; N58, f.82). In 1675 en 1682 is Daniel Adriaen Jan v.Beurden betrokken bij civiele processen.
Uit het huwelijk worden geboren (1645 – 1660):
1. CORNELIS, volgt XII, 33
2. JAN, volgt XII, 34
3. MARIE huwt te Tilburg op 20-2-1678 (Tilburg NG trouwen 1671-1701, p.49) met JOOST JAN JOOSTEN en getuigen zijn: Machiel Daniël Ariaens voor de bruidegom en Jan Daniël van Beurden voor de bruid. Joost wordt begraven op 26-1-1709 (Tilburg NG begraven 1701-1719, p.37) en hij laat kinderen na.
Uit het huwelijk worden gedoopt te Tilburg:
a. Judocus, 13-2-1682 (Tilburg RK dopen 1650-1687, p. 352).
b. Joannes, 14-6-1686 (p.393).
Op 9-10-1693, 21-10-1693 en op 5-1-1694 worden kinderen van Joost Jan Joosten begraven
4. ADRIAEN compareert met zijn ouders op 12-8-1684 (Tilburg notarisacten N58, f.82) en in 1690 (Tilburg protocol 1690, p. 154v).
5. MARCELIS, wordt vermeld in 1690 (Tilburg protocol 1690, p. 155v).
Op 23-5-1681 (Eden van voogden nr.39) wordt de voogdij geregeld over ‘buytenlandighe’ kinderen van Daniel en Maria en deze komt liggen bij Jan Daniel v.Beurden en Jacob, broer van Maria. Op 11-2-1690 (nr.14) verandert de voogdij. Onduidelijk n.a.v. welk overlijden.

XI, 26 GERIT (Gerard), geboren rond 1620, zoon van ADRIAEN (X, 22) en Adriana van Heijst.
Hij huwt in Tilburg op 3-2-1647 (Tilburg RK trouwen 1633-1667) met JENNEKEN CORNELIS CHIELEN. Jenneken hertrouwt met Jan Gerit Denis Smolders de Oude. Met vrouw en zoon wordt Gerard Adriaen Jan vermeld (Tilburgse schepenacten R366, f.19; R372, f.21; voogdijrekening 1672).
Uit het huwelijk wordt geboren:
CORNELIS, volgt XII, 35
Gerard is gestorven vóór 12-2-1654, want op die datum wordt de voogdij geregeld en Jan Adriaens Jan van Beurden (XII, 24) wordt momboir en Michiel Cornelis Michiel Daniels toesiender (Eden van voogden nr.34).

XI, 27 ADRIANUS, gedoopt te Tilburg op 21-5-1693 (Tilburg RK dopen 1687-1696, p.129) en getuige is Cornelia Jan Cornelissen. Hij is zoon van WILLEM (X, 24) en Heleen Roos.


Hij trouwt, wonend op Heike, te Tilburg op 9-8-1718 (Tilburg NG trouwen 1701-1734, scan 128), getuige is zijn broer Cornelis, met ADRIAANTJE BERIS, op 14-10-1686 dochter van Mathijs Willem en Adriana.


Uit het huwelijk worden geboren in Tilburg:
1. JOANNES, 16-3-1719, volgt XII, 36
2. MATHEUS, 13-8-1720, volgt XII, 37
3. ADRIANUS, doop 20-1-1722 (Tilburg RK dopen 1696-1726, p.185). Hij huwt te Moergestel op 20-7-1760 (Tilburg NG Trouwen 1759-1765, p.26; Moergestel RK trouwen 1707-1762, p.113v) met CATHARINA VAN DE VEN, dochter van Adriaen, gedoopt te Diessen. De getuigen zijn: Petrus van de Pol en Maria Melis.
4. MARIA, doop 4-11-1723 (Tilburg RK dopen 1696-1726, p.199v); getuige Johanna van Beurden.
5. EVERARDUS/EVERT, doop 13-11-1725 (Tilburg RK dopen 1696-1726, p. 215). Wonend op Heike huwt hij met MARIA VERSCHUREN en zijn tweede huwelijk is voor de kerk te Lenaken op 8-12-1750 en voor gemeente Tilburg op 3-1-1751 (Tilburg NG trouwen 1746-1759, p.167), zijn vader is getuige, met ANNA CHRISTINA BERCKENBOS, dochter van Gilliam, gedoopt te Smeermaas.
Adrianus is begraven ná 31-10-1741. Zijn vrouw is begraven in 1694.

XI, 28 JOANNES / JAN, gedoopt te Tilburg op 21-11-1702 (Tilburg RK dopen 1696-1726, p.46) en getuige is Maurentia Geeraert van de Medebergh, als de zoon van JAN (X, 25) en Adriana van Bavel.


Jan woont op Goirke en huwt op 9-4-1731 (Tilburg SCH trouwen 1712-1744, p.201) met MARIA HUIJBERT JANSSEN, 37 jaar, geboren in Dongen, waarbij haar broer Joost getuige is.


Uit het huwelijk worden geboren te Tilburg:
1. JOANNA, doop 10-3-1731 (Tilburg RK dopen 1726-1740, p.24v).
2. MARIA ALLEGONDA, doop 11-2-1733 (Tilburg RK dopen 1726-1740, p.40v) en getuige is Anna van Beurden. Zij huwt, wonend op Veldhoven, te Tilburg op 29-10-1753 (Tilburg SCH trouwen 1744-1796) met JOHANNES VAN SPAENDONCK, zoon van Gerardus, geboren 1724 in Dongen. Beide vaders zijn getuigen.
Uit het huwelijk worden geboren en gedoopt te Dongen:
a. Cornelis, 26-9-1754 (Dongen RK dopen 1731-1770, p. 81v).
b. Joanna, 20-3-1756 (p.88).
c. Adriana, 14-4-1758 (p.96v).
Maria en haar man wonen in Dongen en compareren in Tilburgse notarisacten in 1769 (testament) (N94, f.203; N95, f.35; N96, f.284; N98, f.43).

XI, 29 NORBERTUS NICOLAAS, gedoopt op 27-7-1706 (Tilburg RK dopen 1696, p.74v) met als getuige Clasijntien Adriaan van Beurden, zoon van JAN (X, 25) en Adriana van Bavel.


Zijn eerste huwelijk, wonend op Korvel, is te Tilburg op 3-11-1738 (Tilburg SCH trouwen 1712-1744, p.301) met DIMPHNA SCHALKEN, dochter van Cornelius Arise en Elisabeth Lammersse Boons, gedoopt te Dussen 24-8-1700 en overleden te Tilburg op 18-5-1745. Getuigen bij zijn eerste huwelijk zijn Jan Jan van Beurden en Lambert Schalken, broers van bruidegom en bruid.


Zijn tweede huwelijk is te Tilburg op 2-1-1747 (Tilburg SCH trouwen 1744-1796, p.14) met JOHANNA EELTIENS, dochter van Peter, gedoopt Tilburg op 8-2-1718 en aldaar overleden op 27-6-1767. Bij zijn tweede huwelijk getuigt Adriaan Robbert Dakers voor de bruid.


Zijn derde huwelijk vindt plaats te Tilburg op 4-12-1769 (Tilburg SCH trouwen 1744-1796, p.124) met MARIA VAN DER WOUW, dochter van Adriaen. Bij het derde huwelijk getuigt Adriaan Adriaan van de Wouw, broer van de bruid.


Norbert Jan van Beurden wordt vermeld met gezin in acten tussen 1769 en 1778 (Tilburgse schepenacten R476, f.91; R480, f.41; R482, f.74; R501; R505, f.38); met zijn derde vrouw in 1770, 1771 en 1773 (Tilburgse notarisacten N95, f.35; N96, f.170; N96, f.284; N98, f.43).
Uit het eerste huwelijk zijn geboren te Tilburg:
1. JAN BAPTIST, 15-11-1739, volgt XII, 38
2. CORNELIUS, doop 12-11-1742 (Tilburg RK dopen 1741-1756, p.13v), getuige: Maria Schalken.
Uit het tweede huwelijk zijn geboren en gedoopt te Tilburg:
3. ADRIANUS, doop 31-1-1749 (Tilburg RK dopen 1741-1756, p.58v), getuige is: Barbara van Beurden.
4. AUGUSTINUS, 17-8-1752, volgt XII, 39
Op 16-12-1746 wordt de voogdij geregeld over 2 onmondige kinderen van Norbert en wijlen Dingena (Tilb.eed voogden 182). Op 13-11-1769 wordt Jan Janse v.B. toesiender op minderjarig kind van wijlen Johanna Peter Eeltjens en Norbert Jan v.B. (Tilb.eed voogden 258).
Norbertus is te Tilburg begraven op 10-10-1778 (Tilburg SCH begraaflijst 1762-1783, scan 102).XI, 30 LAURENS / LAUREIJS, gedoopt te Tilburg op 14-10-1708 (Tilburg RK dopen 1696-1726, p.85v) en getuige is Maria Cornelis van Huijgefort, als zoon van PETER (X, 26) en Josina Kouborgh.
Hij huwt, wonend op Haringseind, te Tilburg op 5-2-1736 (Tilburg NG trouwen 1773-1746, p. 25) met ADRIANA (Ariaantje) VAN GILS, 25 jaar, geboren in Tilburg en wonend aan de Velthoven. De getuigen zijn Jan Beckers, zwager van de bruidegom en Nicolaas van Gils, broer van de bruid.


Adriana hertrouwt met Gerardus Smulders (Tilburg SCH trouwen 1744-1796, p.3).
Laurens Peter wordt met vrouw en zoon vermeld in acten tussen 1743 en 1784 (Tilburgse schepenacten R475, f.248; R476, f.38; R479, f.255; R485, f.43).
In 1733 is een proces tegen Laureijs Peter v.B. vanwege geweldpleging met een mes (Dossiers Cr.216).
Uit het huwelijk wordt geboren:
PETER, doop 1-11-1737, volgt XII, 40
Op 11-5-1743 wordt de voogdij geregeld over het een onm. kind van wijlen Laurens Peter en Adriaentje van Gils (Tilb.eed voogden 161) en op 25-9-1745 wordt voogdij veranderd (nr. 178).
Bij het huwelijk van Peter heet moeder Johanna van Gils en is Gerard Smulders, stiefvader, getuige.
Laurens wordt te Tilburg begraven op 25-01-1738 (Tilburg NG begraaflijst 1732-1746, scan 28).


 XI, 31 ADRIANUS, gedoopt te Tilburg op 22-12-1702 (Tilburg RK dopen 1696-1726, p.47) en getuige is Maria Cornelis van Huijgerfort, als zoon van ANANIAS (X, 27) en Jenneken Schuurmans.No comments: